Rendhagyó húsvét 2020

A húsvéti ünnepkör a keresztény emberek életében a legnagyobb ünnep.

A virágvasárnappal kezdődő nagyhét a megtisztulás és a felkészülés hete. Régebben ebben az időszakban a parasztok megtisztították portájukat és szerszámaikat, kitakarították épületeiket, de nem csupán a házuk tájékán tettek rendet, hanem a lelkükben is.

Ez a húsvét egészen más lesz, mint amit megszoktunk. A nagy közös családi összejövetelek helyett, mindenki az otthonában, szűk körben ünnepel. Ettől még lehet meghitt az ünnep, varázsoljuk azzá! Ezzel a cikkel segíteni szeretnénk ebben. Összegyűjtöttünk a húsvéthoz kapcsolódó hagyományokat, népszokásokat, ajánlunk zenét, verset, képzőművészeti alkotást, amelyeket húsvét minden napján megosztunk veletek.

Nagycsütörtök

A nagycsütörtök az utolsó vacsora, Jézus elárultatásának és elfogatásának napja. A húsvéti szent háromnap (nagycsütörtök, péntek és szombat) első napja. Az utolsó vacsora Jézus és apostolainak vacsorája, szenvedésének előestéjén.

Ez a nap az olajszentelés és oltáriszentség alapításának ünnepe. Az utolsó vacsora a hagyományos húsvéti vacsora családi szertartásának menetét követte. Jézus ezt kiegészítette és beteljesítette a lábmosással, melynek sok helyen még ma is megvan a hagyománya. Ezen a napon tartotta Jézus a búcsúbeszédet is, imája pedig átvezetett a megváltó szenvedésébe.

Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni, a jó termés reményében, valamint a böjt okán rendszerint valami zöldet, pl. spenótot fogyasztanak a hívők, sőt a csirkék ételébe is vagdalt csalánt kevertek. Néhol a szombati feltámadásig igen szigorú böjtöt tartottak. A háztartásokban eloltották a tüzet és az ünnep beköszöntéig csak hideg ételeket fogyasztottak. 

Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány szerint Rómába ,,mennek“, s csak nagyszombaton szólalnak meg újra. A gyerekeknek úgy mondták, hogy a harangok a Jézuskát gyászolni mentek Rómába. Csak úgy jönnek vissza, ha jól viselik magukat.

Rendhagyó húsvét 2020 2
Az utolsó vacsora az itáliai reneszánsz művészet kiemelkedő alkotása, a milánói Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriumának freskója, Leonardo da Vinci 1498-ra elkészült műve, amely a Jézus keresztre feszítését megelőző utolsó vacsora újszövetségi eseményét eleveníti fel.
Rendhagyó húsvét 2020 3
Molnár C. Pál – Utolsó vacsora (1933)

Nagypéntek

Ez a nap a böjti időszak legszigorúbb napja. Általános tisztálkodási nap volt, kitakarították a lakást, kimosták a ruhákat, az állatokat is lemosták, a lovakat megúsztatták a hajnali patakvízben. 

Ezt a napot a népi babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos volt mindenféle állattartással, földműveléssel kapcsolatos munka. Ilyenkor nem gyújtottak tüzet, nem fontak, nem szőttek stb. Azonban úgy hitték, hogy aki nagypénteken napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog majd a betegség.

Nagypéntek a tojásfestés ideje is, de a tojásból jósoltak is, nagypéntek éjjelén feltörték, aztán egy pohár vízbe csurgatták. A vízben úszó tojás alakja megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. A lányok pedig tojáshéjat tettek a küszöbre, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása. Mivel az, megegyező az első férfiéval, aki aznap belép a házba.

Rendhagyó húsvét 2020 4

Nagypénteken emlékezik a keresztény világ Jézus Krisztus szenvedéseiről és kereszthaláláról.

Reményik Sándor: Nagypénteki szertartás

Ágyam fölött, a feszület fölött 
Karácsonytól egész Nagypéntekig 
Híven virrasztott egy fenyőfa-ág. 
(Ó, szelíd dísz, – ó, vad nyomorúság!) 
Hű zöldje végül mégis elkopott 
Lett ő is szikkadt, aszott kis halott. 
Éreztem: nálam tovább nem marad 
Nem bírja lelki szárazságomat, 
S egy durvább illetésre szertehull.

De nem ily halált szántam én neki. 
A kemencében énekelt a tűz, 
Zsoltároztak a lángok lelkei. 
A száraz ágat helyéről levettem, 
Vigyázva, ahogy halottat viszünk, – 
S a tüzes kemencébe bevetettem. 
Nagyot lobbant, – és színes lett a láng.

Erdők nagyságos tömjén-illata 
Elborította rögtön a szobát. 
A száraz ágból kiröppent a lélek, 
Jöttek adventek, – karácsonyok, – évek, 
És hittem én is: hátha mégis élek…Nagypéntek volt, a fűz már ideadta 
Barkáját kedves kéz által nekem, 
Hogy a szent főnek új dísze legyen. 
Az ólomszínű éji ég alatt 
Langyos, ébresztő áramlat haladt, 
És gyermekkorom ölén, a hegyen 
Rügyet bontott a borostyánbokor.


Ezen a napon a világ számos operaházában R. Wagner: Parsifal című művét tűzik műsorra.

Nagyszombat

Ennek a napnak estéjén ünnepli a kereszténység Jézus feltámadását. A nagyszombati körmeneten az ország legtöbb vidékén a falu apraja-nagyja részt vett. Ilyenkor a gyerekeket – ha erre mód volt – új ruhába öltöztették. Nagyszombaton véget ér a negyvennapos böjt, a körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti vacsorát.

Régebben a női munkákat tiltó nap volt, nem volt szabad seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon. Ez az új tűz gyújtásának ideje is, ilyenkor ősi módon, dörzsöléssel vagy csiholással meggyújtották a tüzet, és egész évben őrizték.

Rendhagyó húsvét 2020 5
Rendhagyó húsvét 2020 6
Körmenet
Zenei ajánlat erre a napra

Húsvét vasárnap

Ez a nap a keresztény egyházakban Jézus feltámadásának ünnepe. A tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első vasárnap. Nevét a hús magunkhoz vételéről kapta. Húsvétvasárnap és -hétfőn a böjti tilalom után már ismét lehetett táncolni. Ezen a napon a reggeli mosdóvízbe sok helyütt piros tojást tettek, ennek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak.

Női munkákat tiltó nap volt, nem szabadott seperni, főzni és mosni sem. Az állatokat sem fogták be ezen a napon.

A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása. A sonkát, bárányt, tojást, kalácsot a templomban megszenteltették, ezután mágikus erőt tulajdonítottak neki. A morzsából vittek az állatoknak is, hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. A sonka csontját a gyümölcsfára akasztották vagy a földekre vitték a jó termés reményében.

Rendhagyó húsvét 2020 7
Rendhagyó húsvét 2020 8
Húsvéti ételszentelés

Nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán vagy húsvét vasárnap reggelén mentek megkerülni a határt (határjárás, határkerülés). Ilyenkor sorban felkeresték a falubéli kereszteket.

A Zöldágjárás szép szokása tipikus tavaszi, a természet megújhodását ünneplő énekes játék. A lányok kettes sorban állva, felemelt kezükből sátrat formálva, énekelve haladtak végig a falun.

Rendhagyó húsvét 2020 9
Zöldágjárás


A tojásfestésen kívül szokás még a termékenységvarázsláshoz kötődő tojásütés, a tojásdobálás, a dombról való tojásgurítás szokása. Nem csupán festett, hanem karcolt, vakart, patkolt, kotort, márványozott, viasszal írott is lehet a tojás. A legelterjedtebb a piros tojás, amelynek a színe a vért, a tüzet, a szerelmet és a tavaszt, a szabadságot és a feltámadást egyaránt jelképezi.

Mascagni – Parasztbecsület című oprájának részlete (Húsvéti kórus)
Szintén a Húsvéti kórus, részlet Zefirelli filmjéből

Szólj hozzá!