Közérdekű adatok

Szervezeti- és személyzeti adatok

Intézmény neve:                              Virányosi Közösségi Ház

Intézmény nevének rövidítése:     Vir. Köz. Ház

Székhelye:                                        1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8/c.

Telefonszám központi:                   06 1 200 8713

                                                           06 70 334 4472

Telefonszám gazdasági:                06 1 200 4840

Központi elektronikus levélcím:    viranyos@viranyos.hu

Honlap:                                              www.viranyos.hu

Nyitvatartás:                                     hétfőtől péntekig 9.00-21.00 óráig, szombaton és vasárnap rendezvénytől függően

Telephelyei:

Intézmény neve:                              Virányosi Közösségi Ház Jókai Klub

Intézmény nevének rövidítése:     Vir. Köz. Ház Jókai Klub

Címe:                                                 1121 Budapest, Hollós út 5.

Telefonszám:                                   06 1 395 8284

                                                           06 70 334 4468

Elektronikus levélcím:                     jokaiklub@jokaiklub.hu

                                                           vkh.jokaiklub@gmail.com

Honlap:                                             www.jokaiklub.com

Nyitvatartás:                                   hétfőtől péntekig 9.00-21.00 óráig, szombaton és vasárnap rendezvénytől függően

Intézmény neve:                             Lívia-villa

Címe:                                                1121 Budapest, Költő utca 1/A.

Telefonszám:                                  06 1 275 4613

Nyitvatartás:                                   rendezvénytől függően

A Virányosi Közösségi Ház és Jókai Klub szervezeti felépítése:

Közérdekű adatok 1

Felettes, Felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Hivatalos név:                                  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Székhely:                                          1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Levelezési cím:                                1535 Budapest, Pf.: 925.

Telefonszám:                                   06 1 224 5900

Faxszám:                                          06 1 224 5905

Központi elektronikus levélcím:    onkormanyzat@hegyvidek.hu

Honlap:                                             www.hegyvidek.hu

Felügyelt költségvetési szervek

Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet.

Nincs a szerv által alapított közalapítvány.

TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó Szervezeti és

Működési Szabályzat, Alapító Okirat csatolmányként olvasható.

A Szervezeti és Működési Szabályzat által nem tartalmazott feladatok további

részletezését Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági

Ellátó Szolgálatának belső szabályzatai és az intézmény szabályzatai tartalmazzák.

Az intézmény szabályzatai:

  • Gazdasági szervezet ügyrendje

  • Közalkalmazotti szabályzat

  • Bizonylati szabályzat

  • Iratkezelési szabályzat

  • Kockázatkezelési szabályzat

  • Közérdekű adatok kezelésének rendje

  • Telefonhasználati szabályzat
  • Cafetéria szabályzat

  • Tűzvédelmi szabályzat

Gazdálkodási adatok

Az intézmény éves költségvetése a mellékletben olvasható.

Az intézményben engedélyezett foglalkoztatottak létszáma: 18 fő