175 éve született dr. Kiss Áron

Dr. Kiss Áron Porcsalmán született 1845. június 21-én.

175 éve született dr. Kiss Áron 2

Lelkészi tanulmányait Szatmáron és Sárospatakon végzezte, ahol rövid ideig tanított is, majd három évig magántanítóként helyezkedett el Eperjesen, Pesten és Pozsonyban. 

A pályamódosítás lehetőségét fenntartva továbbra is tanult, bírói és ügyvédi vizsgát tett. Apja nyomdokain, aki az egyházmegye espereseként (később a tiszántúli református egyházközség püspökeként) is a népoktatás híve, és maga is az oktatás színvonalának emelésén fáradozott, a pályán marad, és megismeri közművelődés és pedagógia fontosságát a nemzet fejlődésében. 

A Nagykőrösi Református Tanítóképző igazgatója lesz, majd állami ösztöndíjjal 1872-ben végigjárta Németország, Svájc, Olaszország és Ausztria tanítóképző intézeteit és gyakorló iskoláit, hogy az európai vezető oktatási rendszereket tanulmányozza.

Visszatérve filozófiai doktori vizsgát tesz Kolozsvárott, és új lendülettel lát a hazai pedagógiai közélet megreformálásához.

Már ekkor elkészül első, nagyhatású tankönyve: A nevelésoktatás kézikönyve, amit több mint 100 cikkben a Néptanítók Lapjában közöltek. Felismeri a lélektan szerepét a nevelésben, melyhez megfelelő tankönyv hiányában maga fordít egyet saját tanítványai számára.

1875-től a budapesti állami polgáriskola tanítóképző pedagógia tanáraként folytatja a megkezdett munkát és tankönyveket, módszertani könyveket, kézikönyveket ír óvodásoktól a felsőbb évfolyamokig, valamint rovatot vezet szülők számára a Reform című lapban. 

Miközben pedagógiai szemléletével igyekezett európai színvonalú oktatást biztosítani, felismerte a játékok szerepének fontosságát a nevelésben, és egyedülálló gyűjtésbe kezdett, melynek eredménye A magyar gyermekjátékgyűjtemény lett, ami néprajzi, nyelvészeti és pedagógiai értéke révén, rendkívüli alapot nyújtott a későbbi néprajzkutatóknak és népzenegyűjtőknek egyaránt.

175 éve született dr. Kiss Áron 3

Dr. Kiss Áron 1908-ban halt meg Budapesten. Jelentős életművével lefektette annak a pedagógiai és közművelődési módszertannak az alapjait, melyre több mint száz év múltán is stabilan támaszkodhatunk.

Szólj hozzá!