• fade

  • </p

  • MESÉLŐ KÉPEK

Ismét Dr. Kiss Áron Emléknap

a Virányosi Közösségi Házban

 

Hegymegi Kiss Áron (Porcsalma,1845.június 21.Budapest, 1908. október 15.) filozófiadoktor, tanítóképző-intézeti igazgató, néprajzi gyűjtő, pedagógiai szakíró.

Kiss Áron tanulmányait a Szatmári Református Algimnáziumban és a Sárospataki Gimnáziumban végezte, ugyanott lelkészképesítő vizsgát tett és egy évig a Református Tanítóképzőben tanárkodott. 1867-ben sikeres segédlelkészi vizsgáját követően három évet a báró Uray családnál töltött nevelőként.

1870-ben a Nagykőrösi Református Tanítóképző igazgatója lett. Ekkoriban vette feleségül Török Pál, duna-melléki református püspök leányát, Erzsébetet. Még ugyanebben az évben letette az ügyvédi vizsgát, majd 1872-ben Kolozsvárott doktori oklevelet szerzett pedagógiából.

1873-ban meglátogatta Németország és Svájc tanítóképző intézeteit. 1875-ben a Budapesti Elemi és Polgáriskolai Tanítóképzőben a pedagógia és a magyar nyelv tanára lett. 1894-ben a vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Áront tanszékén való meghagyással tanítóképző-intézeti igazgatóvá nevezte ki.

Kiss Áron 1870-től állandó résztvevője volt a népnevelésügyi mozgalmaknak, de tagja volt az egyetemes és képviseleti tanítógyűléseknek, valamint az Országos Közoktatási Tanácsnak és a Tanszermúzeumi Bizottságnak is. Elnökévé választotta az Országos Református Tanítóegyesület, titkárává az első magyar Pedagógiai Társaság. A Tanítók Országos Árvaházának társalapítója, az Árvaházi Egyesületnek pedig nyolc éven át titkára volt. A nehézsorsú gyermekek számára nevelőintézeteket emelő Nagypénteki Református Társaság elnöki tisztét is ellátta.

Kiss Áron mindezen munkák mellett folyamatosan publikálta pedagógiai témájú írásait különböző szaklapokban, mint például a Néptanítók Lapja, a Figyelő, a Magyar Pedagógiai Szemle. Számos cikket írt a Verédy Paedagogiai Lexikonba, a Pallas Nagy Lexikonába pedig a pedagógia történetére vonatkozó írásai jelentek meg. Vezette a Kovács Albert által szerkesztett Reform című folyóirat iskolai rovatát is 1875-76-ban.

Kiss Áron amellett, hogy kiváló pedagógus volt, elkötelezetten harcolt a "Magyar Gyermekjáték Gyűjtemény" anyagának létrehozásáért. Célját, hogy visszajuttassa a hagyományos játékkincset a gyermektársadalomhoz, 1891-ben sikerült elérnie.

 

 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság a játék kedvelőit, a játékos embereket tömöríti.

A Társaság célkitűzése:

 

  • szakmai fórumot, együttműködési lehetőséget biztosítani mindazoknak, akik a játékkal és a játszással, mint a legtermészetesebb és nélkülözhetetlen gyermeki tevékenységgel szakmai vagy amatőr szinten foglalkoznak;
  • törekszik a hazai játékkultúra értékeinek felkutatására, őrzésére, széles körű terjesztésére és korszerű továbbfejlesztésére;
  • segíteni a hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, a kreatív készségek, a társadalmi és nemzeti önismeret fejlesztését és a családi nevelést segítő játékok létrejöttét és elterjesztését;
  • népszerűsíteni a játékkultúra mindennemű eredményeit.

 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság tevékenysége azon a meggyőződésen alapul, hogy a játék nem csak a kisgyermekek privilégiuma, hanem annak élénkítő, vidámító, fejlesztő ereje a gyermekkor és ifjúkor teljes folyamán nélkülözhetetlen a szocializáció, a tevékeny emberré nevelés folyamatában. Továbbá, hogy a játékkal megszépített ifjúkor után az élet egyetlen szakaszában sem hiányozhat teljesen a játék, a játékosság. A Társaság tagjai Grastyán Endre neurobiológussal együtt vallják: „A játék olyan drog, amelyet nem követ másnaposság”.

 

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság és aPro Ludo Társaskör hosszú évek óta tartja előadásokkal tarkított megemlékezését a Virányosi Közösségi Házban. 2014. június 26-án, csütörtökön ismét ellátogatnak intézményünkbe, és szeretettel várnak minden érdeklődőt az alábbi programokra:

 

Időpont

Program

Helyszín

15.00-15.15

Dr. Kiss Áron emléktáblájának megkoszorúzása

Gálbory-villa kertje (Kiss Áron u. 2.)

 

15.30-15.45

Fromann Richárd: Bemutatkozik a JátékosLét Kutatóközpont

Virányosi Közösségi Ház (Szarvas Gábor út 8/c.)

15.50-16.05

Budavári István: Visszapillantó-tükör: Játékok /a „Kis-Képző”/

Virányosi Közösségi Ház

16.10-16.25

Majercsik Krisztina: Játékszerek Anno Gyűjtemény

Virányosi Közösségi Ház

16.30-16.40

Pálffy László vezetésével: Közösségépítő nyereményjáték

Virányosi Közösségi Ház

16.45-16.50

Kriston Vízi József zárszava

Virányosi Közösségi Ház

 

A belépés díjtalan, a programok idején büfénk folyamatosan üzemel!

 

Forrás: wikipedia és http://www.kamjt.hu/